Tag Archives: คาสิโนออนไลน์

บ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย แตกต่าง คาสิโนออนไลน์ ถูกกฎหมาย อย่างไร

ด้วยความที่กระแสการเล่นเกมพนันในปัจจุบันนั้น หันเหไปทางระบบออนไลน์มากกว่าการเล่นที่ คาสิโนออนไลน์ จริง ๆ ทั้งที่การเล่นในรูปแบบออนไลน์ เป็นการเล่นที่ผิดกฎหมายไทย บางคนจึงเกิดความข้องใจ ระหว่างการเล่น บ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย กับ ออนไลน์ แตกต่างกันอย่างไร กล่าวคือ การเล่นในคาสิโนจริง ทุกคนต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19 และบางประเทศยังไม่เปิดให้ใช้บริการ ส่งผลให้ไม่มีความสะดวกในการเดินทาง และยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการไปคาสิโนตามสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ยกตัวอย่าง 3 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้ ยกตัวอย่าง 3 ที่เกี่ยวกับ สถานที่ บ่อน คาสิโนออนไลน์ ถูกกฎหมาย ค่าฉีดวัคซีน ซึ่งบางคนก็เสียเงินในการฉีด บางคนก็ฟรี หลังฉีดต้องรอครบ 14 วัน แล้วขอใบรับรองการฉีดวัคซีนออกมา เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นเอง ค่าตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งการเดินทางไป บ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย ไม่สามารถตรวจแบบ ATK ได้ จำเป็นต้องตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 – 3,500 บาทต่อคน… Read More »